The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Małgorzata Przeniosło
Title Rada Opiekuńcza Okręgowa w Krakowie w latach 1919-1920
Full text
Volume 12