The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Lucyna Kostuch
Title Żołnierskie wyobrażenia boskiej obecności na polu bitwy w świetle helleńskich przekazów literackich
Full text
Volume 12