The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Jurij Fedoryk
Title Listy księdza Łuki Cybika do Osipa Andriejewicza Markowa jako źródło do historii stosunków religijno-narodowościowych w Chełmszczyźnie i Galicji Wschodniej w drugiej połowie XIX wieku
Full text
Volume 12