The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Bruno Marek Wojtasik
Title Konferencja naukowa "Strajki w Polsce w XX wieku", Kielce, 20-21 kwietnia 2010 roku
Full text
Volume 12