The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Mariusz Nowak
Title Seminarium naukowe "Lojalizm czy realizm? Polacy wobec władzy rosyjskiej w XIX wieku", Kielce, 27 maja 2009 roku
Full text
Volume 12