The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Lucyna Kostuch Katarzyna Ryszewska
Title Konferencja "Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu", Kielce, 11-12 marca 2009 roku
Full text
Volume 12