The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Katarzyna Justyniarska-Chojak
Title Konferencja "Skąd nasze korzenie. Ochrońmy przeszłości ołtarze - społeczeństwo i gospodarka województwa sandomierskiego w XVI-XVIII wieku", Kielce, 16 października 2009 roku
Full text
Volume 12