CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

;

 

ALMANACH HISTORYCZNY

Tom XXI
Data wydania: 09-12-2019

 

Pełny tekst


Kompletne wydanie elektroniczne

Artykuły

Sławomir Jędraszek (Uniwersytet Gdański)
Wykorzystywanie terakot ptolemejskich w badaniach nad religijną polityką Lagidów. Wybrane przykłady.
Piotr Kominek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Symbolika sakramentu Eucharystii w nauce katolickiej i protestanckiej w XVI wieku.
Dmitrij Fiedosow (Instytut Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk)
O jednej z gałęzi Hryniewiczów herbu "Przyjaciel".
Aleksandra Zawadzka (badacz niezależny Bilcza)
Lincze w Teksasie pod koniec XIX i na początku XX wieku.
Kravtsova Elena (Państwowy Uniwersytet Medyczny w Kursku) Skupieński Krzysztof ( Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Specyfika funkcjonowania centralnych organów zarządzania finansami Imperium Rosyjskiego w XIX wieku
Maciej K. Cichoń (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Kolejowa służba medyczna Królestwa Polskiego na przykładzie kolei dęblińsko-dąbrowskiej w latach 1885-1914
Michał Patryk Sadłowski (Uniwersytet Warszawski)
Analiza wybranych aspektów prawno-organizacyjnego funkcjonowania armii rosyjskiej w 1917 r
Henryka Ilgiewicz (Instytut Badań Kultury Litwy)
Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930–1939).
Marek Przeniosło (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Michał Arabski ( Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Major Roman Kurkiewicz – członek grupy „dywersyjno-szpiegowskiej” w polskim lotnictwie wojskowym w latach 1948-1952
Anita Młynarczyk-Tomczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Operacja „Jodła”. Plan zabezpieczenia imprez i uroczystości w Kielcach i w powiecie kieleckim w lipcu 1966 r

Teksty źródłowe

Małgorzata Karkocha (Uniwersytet Łódzki)
Źródła do dziejów parafii Rembieszyce z pierwszej połowy XIX wieku (spis funduszu plebanii i protokół wizytacji dziekańskiej)

Recenzje i artykuły recenzyjne

Przemysław Piotr Szpaczyński (badacz niezależny Zielona Góra)
Spór o postawę szlachty polskiej wobec króla i państwa.
Michał Siedziako (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie)
Interdyscyplinarnie o narodzinach „Solidarności”. Uwagi na marginesie książki Tomasza Kozłowskiego, Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku, Warszawa 2018.
Dariusz Jarosz (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)
Barbara Klich-Kluczewska, Rodzina, tabu i komunizm w Polsce 1956-1989, Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2015
Wojciech Zarosa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Przysięga wojskowa. Idea i praktyka. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Napoleon V, Oświęcim 2016, ss. 208

Kronika naukowa

Wojciech Zarosa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Katarzyna Kumor ( Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Niepokorni Wszystkich Czasów”, Kielce, 2 czerwca 2018 roku