CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Wojciech Zarosa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0002-7590-3496 
Katarzyna Kumor ( Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0003-2405-9640 
Tytuł III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Niepokorni Wszystkich Czasów”, Kielce, 2 czerwca 2018 roku
Title III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Niepokorni Wszystkich Czasów”, Kielce, 2 czerwca 2018 roku
DOI 10.25951/3307 
Strony 387–392
Pełny tekst / full text
Tom 21