CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Dariusz Jarosz (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk) ORCID:0000-0002-7882-8532 
Tytuł Barbara Klich-Kluczewska, Rodzina, tabu i komunizm w Polsce 1956-1989, Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2015
Title Barbara Klich-Kluczewska, Rodzina, tabu i komunizm w Polsce 1956-1989, Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2015
DOI 10.25951/3305 
Strony 369–376
Pełny tekst / full text
Tom 21