CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Michał Siedziako (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie) ORCID:0000-0003-0799-0222 
Tytuł Interdyscyplinarnie o narodzinach „Solidarności”. Uwagi na marginesie książki Tomasza Kozłowskiego, Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku, Warszawa 2018.
Title An Inter-disciplinary analysis of the birth of the “Solidarity”. A remarks on the margin of the Tomasz Kozłowskis book, Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku, Warszawa 2018.
DOI 10.25951/3304 
Słowa kluczowe ruchy społeczne, historia polityczna Polski po II wojnie światowej, opozycja antykomunistyczna w PRL, strajki sierpniowe 1980 r. w Polsce, NSZZ „Solidarność”.
Keywords social movements, political history of Poland after IIWW, anti-communist oposition in the Polish People’s Republic, strikes in Poland in the August 1980, Independent Self-governing Trade Union “Solidarity”.
Strony 355–368
Pełny tekst / full text
Tom 21

Streszczenie

Tekst stanowi recenzję książki Tomasza Kozłowskiego: Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego „Solidarność” w 1980 roku, Warszawa 2018. Rzeczona praca to interdyscyplinarne studium powstania ruchu społecznego „Solidarności”. Autor recenzji omawia zawartość publikacji, wskazuje jej zalety, jak również formułuje uwagi krytyczne, dochodząc jednak do wysoce pozytywnej oceny ogólnej.

Summary

The article is a review of the Tomasz Kozłowskis book Anatomia rewolucji. Narodziny ruchu społecznego “Solidarność” w 1980 roku [„The anatomy of the revolution. The birth of the »Solidarity« movement in the year 1980”], Warszawa 2018 which is an inter-disciplinary analysis of the birth of the “Solidarity” movement. The author characterizes the contain of Kozłowski’s monography, indicates its advantages and formulates some critical remarks, finally coming to highly positive general opinion.