CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Kravtsova Elena (Państwowy Uniwersytet Medyczny w Kursku) ORCID:0000-0003-1363-2165 
Skupieński Krzysztof ( Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) ORCID:0000-0002-3581-7753 
Tytuł Specyfika funkcjonowania centralnych organów zarządzania finansami Imperium Rosyjskiego w XIX wieku
Title Specificity of functioning of the central financial authorities of the Russian Empire in the XIX century
DOI 10.25951/3295 
Słowa kluczowe Imperium Rosyjskie, XIX w., ministerstwo finansów, departament podatków stałych, departament podatków niestałych, minister, podatki.
Keywords Russian Empire, nineteenth century, ministry of finance, department of fixed taxes, department of non-permanent taxes, minister, taxes.
Strony 121–132
Pełny tekst / full text
Tom 21

Streszczenie

Kluczową rolę w życiu państwa odgrywa efektywne funkcjonowanie systemu finansowego, co daje możliwość rozwiązywania problemów wewnętrznych i zewnętrznych, pokazuje stabilność struktur państwa. Skuteczność działania takiego systemu zależy w dużej mierze od struktury władz finansowych, przejrzystości podziału ich uprawnień. W Imperium Rosyjskim funkcjonowanie systemu organów finansowych było dość długim procesem, którego kluczowe wydarzenia rozegrały się w XIX w.

Summary

Th­e effective functioning of the financial system plays a key role in the life of the state, which gives the opportunity to solve internal and external problems, and shows the stability of the country. ­e effectiveness of such a system depends to a large extent on the structure of the financial authorities, the transparency of the distribution of their powers. In the Russian Empire, the functioning of the system of financial authorities was a fairly long process, the key events of which took place in the 19th century.