CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Wojciech Zarosa (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0002-7590-3496 
Tytuł Przysięga wojskowa. Idea i praktyka. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Napoleon V, Oświęcim 2016, ss. 208
Title Przysięga wojskowa. Idea i praktyka. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Napoleon V, Oświęcim 2016, ss. 208
DOI 10.25951/3306 
Strony 377–384
Pełny tekst / full text
Tom 21