CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Maciej K. Cichoń (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) ORCID:0000-0002-6952-7607 
Tytuł Kolejowa służba medyczna Królestwa Polskiego na przykładzie kolei dęblińsko-dąbrowskiej w latach 1885-1914
Title Railway medical service in Kingdom of Poland by the example of Dęblin-Dąbrowa line 1885-1914.
DOI 10.25951/3296 
Słowa kluczowe lekarze, pociągi, kolej, XIX w.
Keywords doctors, trains, rail, 19th century.
Strony 133–168
Pełny tekst / full text
Tom 21

Streszczenie

Lekarze kolejowi byli grupą zawodową kształconą w toku budowy i eksploatacji sieci kolejowej w XIX w. Pierwsi zatrudnieni na kolei dąbrowskiej (budowanej w latach 1882–1885) lekarze, przeważnie lokalni i górniczy, stykali się z nowymi oraz typowymi dla epoki warunkami pracy. Musieli sobie radzić z urazami i chorobami spotykanymi w innych środowiskach, zwłaszcza ówczesnych zakładach przemysłowych, ale całkowicie nieznanymi szerszemu ogółowi. Warunki pracy i niskie zarobki skłaniały lekarzy do szukania kilku równoległych etatów, co przekładało się na jakość ich usług i niski poziom zaufania, jakim się cieszyli. W wyniku unifikacji kolei w Rosji i Królestwie Polskim stali się oddzielną, spójną grupą, a przez samą swoją obecność wywarli wpływ na działania przeciw chorobom

Summary

Railway doctors were an occupational group shaped durning the construction and operation of the rail network in 19th Century. First doctors on Dęblin-Dąbrowa railway (build 1882–1885) were usually local and mining ones. They came in contact with both new and typical working conditions. Among them were injuries and diseases fairly common in other work places, counting industrial ones, where human resources were treated fairly arbitrarily, but unfamiliar to wider community. Their own working conditions and saleries lead them to look for multiple parallel positions, which resulted in decline of both service quality and trust in them. In proces of rail unification of Russia and then Russian held Polish Kingdom they became fully seperate and self-integratet group with great impact on disease and epidemic fight, hospitals (also rail ones) and general hygiene.