The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

;

 

HISTORICAL ALMANAC

Volume XIV
Published: 2012

 

 

Articles

Katarzyna Ryszewska (Kielce)
Z czego jadali średniowieczni zakonnicy - naczynia ceramiczne do jedzenia używane w polskich klasztorach
Maciej Zdanek (Kraków)
Udział szlachty w rozwoju kultu błogosławionego Wincentego Kadłubka i jego jędrzejowskiego sanktuarium w XVI-XVIII
Agata Chrobot (Kielce)
Poeci renesansowi o wyprawach moskiewskich króla Stefana Batorego
Paulina Mielnik (Kraków)
Laska marszałkowska jako atrybut urzędu ministerialnego
Leszek Madej (Kraków)
Powstanie i ewolucja skupisk kozackich na tle polityki caratu w okresie od XVI do początku XX wieku
Mariusz Nowak (Kielce)
Krakowscy konserwatyści wobec koncepcji ugody polsko-rosyjskiej Aleksandra Wielopolskiego (na przykładzie kwestii adresu do cara Aleksandra II w lutym 1861 roku)
Jurij Fedoryk (Berdiańsk)
Kasata unii i stanowienie prawosławnej eparchii chełmsko-warszawskiej w Królestwie Polskim
Stanisław Wiech Jacek Legieć (Kielce)
Problem przesiedleń chłopów Królestwa Polskiego na Syberię w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
Aleksander Gotowicz (Bydgoszcz)
Agitacja i agitator w strukturach terenowych Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy na przełomie XIX i XX wieku
Jacek Legieć (Kielce)
Mobilizacja armii rosyjskiej w czasie wojny z Japonią (1904-1905). Aspekty wojskowe, społeczne i ekonomiczne
Daniel Warzocha (Piotrków Trybunalski)
Udział mniejszości żydowskiej w Radzie Miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego (1919-1939). Części: lata 1919-1933
Anna Nowocień (Kielce)
Ostatnie lata władzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1988-1990)
Marek Przeniosło (Kielce)
"Byli obszarnicy i arystokracja rodowa" w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w 1969 roku przez Departament IIl Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Reviews and notes

Sylwia Konarska-Zirnnicka (Kielce)
Jarosław Dumanowski, Tatarskie ziele w cukrze czyli staropolskie słodycze, Warszawa 2011
Katarzyna Cedro (Kielce)
Eugeniusz Niebelski, Tunka. Syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku, Wrocław 2011

Discussions and polemics

Przemysław Szpaczyński (Zielona Góra)
Spór o postawę króla Zygmunta III wobec prawa. Na marginesie książki Izabeli Lewandowskiej-Malec, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587-1632), Kraków 2009

Reports

Katarzyna Justyniarska-Chojak (Kielce)
Konferencja "Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII wieku)". Kielce, 15-16 maja 2012
Anna Nowocień (Kielce)
Konferencja naukowa "Armia Krajowa. Spojrzenie po siedemdziesięciu latach". Kielce, 14 lutego 2012