The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Anna Nowocień (Kielce)
Title Ostatnie lata władzy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1988-1990)
Full text
Volume 14