The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Jacek Legieć (Kielce)
Title Mobilizacja armii rosyjskiej w czasie wojny z Japonią (1904-1905). Aspekty wojskowe, społeczne i ekonomiczne
Full text
Volume 14