The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Aleksander Gotowicz (Bydgoszcz)
Title Agitacja i agitator w strukturach terenowych Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy na przełomie XIX i XX wieku
Full text
Volume 14