The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Katarzyna Ryszewska (Kielce)
Title Z czego jadali średniowieczni zakonnicy - naczynia ceramiczne do jedzenia używane w polskich klasztorach
Full text
Volume 14