The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Marek Przeniosło (Kielce)
Title "Byli obszarnicy i arystokracja rodowa" w świetle badań ankietowych przeprowadzonych w 1969 roku przez Departament IIl Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Full text
Volume 14