The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Katarzyna Justyniarska-Chojak (Kielce)
Title Konferencja "Bractwa religijne w średniowieczu i w okresie nowożytnym (do końca XVIII wieku)". Kielce, 15-16 maja 2012
Full text
Volume 14