The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Jurij Fedoryk (Berdiańsk)
Title Kasata unii i stanowienie prawosławnej eparchii chełmsko-warszawskiej w Królestwie Polskim
Full text
Volume 14