The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Przemysław Szpaczyński (Zielona Góra)
Title Spór o postawę króla Zygmunta III wobec prawa. Na marginesie książki Izabeli Lewandowskiej-Malec, Sejm walny koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587-1632), Kraków 2009
Full text
Volume 14