The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Katarzyna Cedro (Kielce)
Title Eugeniusz Niebelski, Tunka. Syberyjskie losy księży zesłańców 1863 roku, Wrocław 2011
Full text
Volume 14