The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Mariusz Nowak (Kielce)
Title Krakowscy konserwatyści wobec koncepcji ugody polsko-rosyjskiej Aleksandra Wielopolskiego (na przykładzie kwestii adresu do cara Aleksandra II w lutym 1861 roku)
Full text
Volume 14