The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Leszek Madej (Kraków)
Title Powstanie i ewolucja skupisk kozackich na tle polityki caratu w okresie od XVI do początku XX wieku
Full text
Volume 14