The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Daniel Warzocha (Piotrków Trybunalski)
Title Udział mniejszości żydowskiej w Radzie Miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego (1919-1939). Części: lata 1919-1933
Full text
Volume 14