The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Stanisław Wiech Jacek Legieć (Kielce)
Title Problem przesiedleń chłopów Królestwa Polskiego na Syberię w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
Full text
Volume 14