The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

;

 

HISTORICAL ALMANAC

Volume X

 

 

Articles

Paweł Wróblewski
Helena Augusta i lignum crucis - historia czy legenda?
Kamilla Twardowska
Cesarzowa Eudoksja-córka Ewy
Katarzyna Ryszewska
Asortyment i funkcja naczyń ceramicznych używanych w klasztorach średniowiecznych w Polsce
Tomisław Giergiel
Fundacje rycerstwa sandomierskiego we wczesnym średniowieczu
Sylwia Konarska-Zimnicka
Zabawa niejedno ma imię... Kilka uwag na temat niektórych form rozrywki w wiekach średnich
Anna Tyszewicz
Początki i rozwój szpitalnictwa w Małopolsce
Magdalena Biniaś-Szkopek
Jeszcze o monetach Bolesława IV Kędzierzawego
Marta Pieniążek-Samek
Septem peccata capitalia. Obrazki z życia codziennego kielczan w XVII-XVIII wieku
Sergiusz Leończyk
Narcyz Wojciechowski, powstaniec styczniowy, i jego życie na Syberii. Minusińsk, Krasnojarsk i Tomsk
Paweł Pańczyk
Sytuacja prawna policji wykonawczej w Łodzi w latach 1867-1914
Daniel Warzocha
Życie kulturalne Piotrkowa Trybunalskiego w okresie gubernialnym (1867-1914)
Lidia Konicka
Czasopismo "Śpiew Kościelny" (1895-1914) i jego rola w krzewieniu idei ruchu cecyliańskiego na ziemiach polskich
Katarzyna Justyniarska-Chojak
Wyprawy ślubne mieszczanek z województwa sandomierskiego (w XVII wieku)
Urszula Oettingen
Śmierć Tadeusza Ostrowskiego "Ostera" na Wołyniu w 1916 roku (w świetle raportu bojowego)
Małgorzata Przeniosło
Wyjazdy zagraniczne Wielopolskich z Chrobrza w korespondencji rodzinnej z okresu międzywojennego

Reviews and notes

Lucyna Kostuch
Sally-Ann Ashton, Ostatnie królowe Egiptu, przekład Aleksandra Gorlewska, Warszawa 2006
Krzysztof Mastykarz
Elżbieta Pilecka, Średniowieczne Dwory Artusa w Prusach. Świadectwo kształtowania się nowej świadomości mieszczańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005Elżbieta Pilecka, Średniowieczne Dwory Artusa w Prusach. Świadectwo kształtowani
Agnieszka Smolińska
Wojciech Tygielski, Włosi w Polsce XVI-XVII wieku. Utracona szansa na modernizacją, Biblioteka „Więzi", Warszawa 2005
Anna Bogusz
agda Teter, Jews and Heretics in Catholic Poland. A Beleaguered Church in the Post-Reformation Era, Cambridge University Press, Cambridge 2006
Jadwiga Muszyńska
Gershon David Hundert, Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Genealogia nowoczesności, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2007Gershon David Hundert, Żydzi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Genealogia nowoczesności, Wydawnictwo
Anna Łysiak-Łątkowska
Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795-1918, pod red. Małgorzaty Willaume, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005
Tadeusz Radzik
Ks. Piotr Zwoliński, Działalność spoleczno-dobroczynna Kościoła łódzkiego w okresie międzywojennym, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2006
Ryszard Gryz
Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918-1939 i w okresie II wojny światowej, pod red. Jerzego Gapysa, Mieczysława B. Markowskiego, Kielce 2006

Reports

Małgorzata Przeniosło
Konferencja „Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich - dawniej i dziś", Kielce, 14 maja 2008