The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Anna Łysiak-Łątkowska
Title Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795-1918, pod red. Małgorzaty Willaume, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005
Full text
Volume 10