The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Agnieszka Smolińska
Title Wojciech Tygielski, Włosi w Polsce XVI-XVII wieku. Utracona szansa na modernizacją, Biblioteka „Więzi", Warszawa 2005
Full text
Volume 10