The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Katarzyna Justyniarska-Chojak
Title Wyprawy ślubne mieszczanek z województwa sandomierskiego (w XVII wieku)
Full text
Volume 10