The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Daniel Warzocha
Title Życie kulturalne Piotrkowa Trybunalskiego w okresie gubernialnym (1867-1914)
Full text
Volume 10