The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Marta Pieniążek-Samek
Title Septem peccata capitalia. Obrazki z życia codziennego kielczan w XVII-XVIII wieku
Full text
Volume 10