The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Ryszard Gryz
Title Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918-1939 i w okresie II wojny światowej, pod red. Jerzego Gapysa, Mieczysława B. Markowskiego, Kielce 2006
Full text
Volume 10