The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Katarzyna Ryszewska
Title Asortyment i funkcja naczyń ceramicznych używanych w klasztorach średniowiecznych w Polsce
Full text
Volume 10