The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Paweł Pańczyk
Title Sytuacja prawna policji wykonawczej w Łodzi w latach 1867-1914
Full text
Volume 10