The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

 

Author Urszula Oettingen
Title Śmierć Tadeusza Ostrowskiego "Ostera" na Wołyniu w 1916 roku (w świetle raportu bojowego)
Full text
Volume 10