The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Tadeusz Radzik
Title Ks. Piotr Zwoliński, Działalność spoleczno-dobroczynna Kościoła łódzkiego w okresie międzywojennym, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2006
Full text
Volume 10