The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Małgorzata Przeniosło
Title Konferencja „Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich - dawniej i dziś", Kielce, 14 maja 2008
Full text
Volume 10