The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Lidia Konicka
Title Czasopismo "Śpiew Kościelny" (1895-1914) i jego rola w krzewieniu idei ruchu cecyliańskiego na ziemiach polskich
Full text
Volume 10