The Journal published by the Department of History UJK

HISTORICAL ALMANAC

ISSN 1642-4530

 

 

Author Magdalena Biniaś-Szkopek
Title Jeszcze o monetach Bolesława IV Kędzierzawego
Full text
Volume 10