CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

;

 

ALMANACH HISTORYCZNY

Tom XVIII
Data wydania: 2016

 

Artykuły

Sławomir Kurzak (Kielce)
"Kajdany Hellady" – symbol i fundament macedońskiej dominacji w hellenistycznej Grecji
Joanna Kunigielis (Warszawa)
Relacje z podróży po ziemiach pruskich Gilberta de Lannoy w latach 1413–1414 i jego spostrzeżenia
Dominika Burdzy (Kielce)
SANDOMIERZ JAKO CENTRUM WINIARSTWA OD ŚREDNIOWIECZA AŻ DO POŁOWY XVII WIEKU
Monika Poszalska (Kielce)
Kraków w czasach stanisławowskich w świetle wybranych relacji podróżniczych
Valentyna Los (Kiev Ukraine)
PANNA BAZYLIANKA NA TLE SPOŁECZEŃSTWA WOŁYŃSKIEGO (XVIII–XIX WIEKU)
Grzegorz Pełczyński (Wrocław)
Ewangelikalizm w Polsce. Zarys historyczny
Paulina Bies (Kielce)
Wizyta Aleksandra I w Warszawie (12 listopada – 3 grudnia 1815 roku) w świetle relacji "Gazety Warszawskiej"
Katarzyna Cedro-Abramczyk (Kielce)
Działalność społeczna i naukowa Juliana Ochorowicza w okresie pobytu w Wiśle (na podstawie dzienników i rękopisów J. O.)
Regina Renz (Kielce)
Liczebność i struktura wewnętrzna chłopów województwa kieleckiego w latach 1918–1939
Monika Sikora (Kielce)
Wysiłek bojowy 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów we wrześniu 1939 roku, s. 159
Anna Kalinowska (Warszawa)
Opieka Centralnego Komitetu Opieki Społecznej nad dorosłymi w latach 1944–1949 w świetle akt własnych
Dariusz Jarosz (Warszawa)
"Dar z łaski": przyznawanie "zaopatrzeń specjalnych" w działalności centralnych władz państwowych w Polsce w latach 1945–1947
Вадим Волобуев (Москва Россия)
WEWNĄTRZPARTYJNA WALKA W POLSCE I OCHŁODZENIE STOSUNKÓW SOWIECKO-CHIŃSKICH W PÓŹNYCH LATACH PIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU
Nicolas Levi (Warszawa)
WYBRANE ASPEKTY OBECNOŚCI KONFUCJANIZMU WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE KOREI POŁUDNIOWEJ
Klaudia Łodejska (Kielce)
Polska imigracja do Republiki Południowej Afryki podczas systemu apartheidu

Recenzje i artykuły recenzyjne

Piotr Kardyś (Kielce)
Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i w dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojak, S. Konarska-Zimnicka, Kielce 2012
Wioletta Szafarczyk (Kielce)
Urszula Augustyniak, Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI–XVIII wieku, Warszawa 2014
Wojciech Zarosa (Kielce)
Andrzej Chwalba, Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914–1918, Kraków 2014
Edward Walewander (Lublin)
Adam Romejko, Polacy w Wielkiej Brytanii: interpretacja mimetyczna, Tuchów 2015
Edward Walewander (Lublin)
Atlantyda. Nie tylko Kresowa – Wojenne dzieciństwo. Wspomnienia, wstęp i opracowanie E. Orzechowska, przedmowa ks. Z. Zieliński, Lublin 2014
Paweł Nastrożny (Toruń Gdańsk)
Stanisław Kolouszek, Fortyfikacje Festung Breslau, Jelenia Góra 2014
Rafał Łatka (Kraków)
Duszpasterstwa środowiskowe w latach 1945–1989, red. C. Kuta, J. Marecki, Kraków 2014
Rafał Łatka (Kraków)
Łucja Marek, Monika Bortlik-Dźwierzyńska, Za Marksem bez Boga. Laicyzacja życia społecznego w Polsce w latach 1945–1989, Katowice 2014