CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Rafał Łatka (Kraków)
Tytuł Duszpasterstwa środowiskowe w latach 1945–1989, red. C. Kuta, J. Marecki, Kraków 2014
Title Duszpasterstwa środowiskowe w latach 1945–1989, red. C. Kuta, J. Marecki, Kraków 2014
Strony 273-275
Pełny tekst / full text
Tom 18