CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Valentyna Los (Kiev Ukraine)
Tytuł PANNA BAZYLIANKA NA TLE SPOŁECZEŃSTWA WOŁYŃSKIEGO (XVIII–XIX WIEKU)
Title Panna Bazylianka against the Volhynian society background (18th–19th centuries)
Słowa kluczowe zakony żeńskie, mniszki z wołyńskich klasztorów bazyliańskich, codzienne życie społeczeństwa
Keywords nunneries, nuns of Volynian Basilian monasteries, the daily life of the community
Strony 73-88
Pełny tekst / full text
Tom 18

Streszczenie

Artykuł analizuje zbiorowy wizerunek mniszek wołyńskich klasztorów bazyliańskich w XVIII–XIX wieku. Szczególną uwagę zwrócono na takie kwestie, jak wiek, poziom wy-kształcenia, pochodzenie społeczne, posag zakonnic i ich rola w społeczeństwie. Wszystkie te problemy są rozważane na tle epoki: łacińskich wpływów religijnych i polityki rosyjskich władz.