CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

;

 

ALMANACH HISTORYCZNY

Tom XX
Data wydania: 2018

 

Pełny tekst


Kompletne wydanie elektroniczne

Artykuły

Wojciech Zarosa (Kielce)
Dziesięcina w ustawodawstwie synodów prowincjonalnych metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu
Wioletta Szafarczyk (Kielce)
Wizje pogrzebu w testamentach szlachty małopolskiej i wielkopolskiej z XVI–XVIII wieku
Agnieszka Iwan (Kielce)
Taniec, teatr, pijaństwo i komedia – czyli o obyczajach staropolskich w Postylli siedemnastowiecznego kalwińskiego duchownego Krzysztofa Kraińskiego
Светлана Мулина (ОМСК)
Cибирский город Oмск в памяти польских ссыльных
Татьяна Г. Недзелюк (НОВОСИБИРСК)
Польские ссыльные в общественном мнении россиян во второй половине XIX – начале XX в. (по материалам периодических изданий)
Леонид К. Островский (НОВОСИБИРСК)
Вклад поляков в развитие предпринимательства в Западной Сибири на рубеже XIX–XX веков
Zbigniew Opacki (Gdańsk)
Rosyjska prowincja w świetle listów Henryka Kamieńskiego do siostry Laury
Robert Stopikowski (Gdańsk)
Prasa katolicka jako źródło do dziejów Kościoła katolickiego w cesarstwie rosyjskim na przykładzie „Przeglądu Katolickiego” (1863–1914)
Piotr Pasisz (Kielce)
Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne w twórczości historycznej Łucji Charewiczowej (1897–1943)
Regina Renz (Kielce)
Kobieta w międzywojennej społeczności wiejskiej w świetle dokumentów kościelnych (na przykładzie diecezji kieleckiej)
Wojciech Jaworski (Sosnowiec)
Spółdzielnie pracy w Królestwie Polskim (1904–1914)
Dominik Flisiak (Kielce)
Powstanie, rozwój i ideologia organizacji Haszomer Hacair działającej w II Rzeczypospolitej
Ryszard Janowski (Kielce)
Udział stowarzyszeń kombatanckich w obozie sanacyjnym na terenie województwa kieleckiego w latach 1926–1939
Robert Włodkowski (Szczecin)
Działalność biskupa szczecińsko-kamieńskiego Jerzego Stroby w latach 1972–1978 w kontekście relacji państwo–Kościół (wybrane problemy)
Rafał Łatka (Warszawa)
Wydział IV SB KW MO/WUSW w Krakowie (1962–1989) – w świetle aktualnego stanu badań
Антон М. Лютынский (Mocквa)
Татьяна Г. Недзелюк, Конфессиональное сообщество католиков Сибири: влияние мировоззрения на повседневную жизнь (1830–1917 гг.), Изд-во СибАГС, Новосибирск 2016, cc. 345

Kompletne wydanie elektroniczne

Teksty źródłowe

Mariusz Lubczyński (Kielce)
Testament kasztelana żarnowskiego Olbrachta Starołęskiego (ze skandalem obyczajowo-kryminalnym w tle)
Kamil Szpunar (Kielce)
Rejestr ruchomości pałacu w Rusinowie z 7 grudnia 1801 roku. Przyczynek źródłowy do badań nad dziejami dworu szlacheckiego w Małopolsce przełomu XVIII i XIX wieku

Recenzje i artykuły recenzyjne

Dawid Ślusarczyk (Kielce)
Eduard Mühle, Historia Wrocławia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, ss. 352
Rafał Lipiec (Kielce)
Świat historyka. Studia ofiarowane Prof. Janowi Tyszkiewiczowi, red. M. Nagielski i G. Rostkowski, Pułtusk 2016, ss. 459
Przemysław P. Szpaczyński (Zielona Góra)
Erik Petersson, Karol IX. Król bezlitosny, przełożył Wojciech Łygaś, Oświęcim: Napoleon V 2015, ss. 299
Katarzyna Kumor (Kielce)
Izabela Cichońska, Karolina Popera, Kuba Snopek, Architektura VII dnia, Wrocław 2016, ss. 424

Dyskusje i polemiki

Przemysław P. Szpaczyński (Zielona Góra)
Spór o politykę Zygmunta III wobec Moskwy