CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Robert Włodkowski (Szczecin)
Tytuł Działalność biskupa szczecińsko-kamieńskiego Jerzego Stroby w latach 1972–1978 w kontekście relacji państwo–Kościół (wybrane problemy)
Title Activities of the Szczecin-Kamień bishop Jerzy Stroba in the years 1972–1978 in the context of the Church–State relationship (selected problems)
Keywords Bishop Stroba, seminary, cathedral church, Poggi
Strony 229–259
Pełny tekst / full text
Tom 20

Summary

Jerzy Stroba was the first bishop in Szczecin-Kamień. Communist authorities were very hostile to him. The Bishop attempted to organize a seminary in Szczecin, but he did not receive permission. He rebuilt the cathedral church.