CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530   e-ISSN 2956-8137

 

Autor Przemysław P. Szpaczyński (Zielona Góra) ()
Tytuł Erik Petersson, Karol IX. Król bezlitosny, przełożył Wojciech Łygaś, Oświęcim: Napoleon V 2015, ss. 299
Title Erik Petersson, Karol IX. Król bezlitosny, przełożył Wojciech Łygaś, Oświęcim: Napoleon V 2015, ss. 299
Strony 347–357
Pełny tekst / full text
Tom 20