CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

 

Autor Przemysław P. Szpaczyński (Zielona Góra)
Tytuł Spór o politykę Zygmunta III wobec Moskwy
Title Spór o politykę Zygmunta III wobec Moskwy
Strony 379–407
Pełny tekst / full text
Tom 20