CZASOPISMO INSTYTUTU HISTORII UJK w Kielcach

ALMANACH HISTORYCZNY

ISSN 1642-4530

;

 

ALMANACH HISTORYCZNY

Tom XI
Data wydania: 2009

 

Artykuły

Kamilla Twardowska
Życie Melanii Młodszej późnoantycznym wzorem świętości
Katarzyna Justyniarska-Chojak
Wydziedziczenie w testamentach mieszczańskich z województwa sandomierskiego (w XV1-XVIII wieku)
Marta Sala
Bertha von Suttner (1843-1914). Inicjatorka i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla
Paweł Pańczyk
Sytuacja prawna straży ziemskiej w Królestwie Polskim w latach 1867-1915 na przykładzie guberni kieleckiej i radomskiej
Małgorzata Przeniosło
Krakowski ośrodek matematyczny 1861-1939
Daniel Warzocha
Prasa żydowska w Piotrkowie Trybunalskim (1914-1939)
Igor Hałagida
Ukraińscy duchowni greckokatoliccy sądzeni w stalinowskiej Polsce (1944-1956)
Инесса С. Яжборовская
Материалы Политбюро ЦК КПСС о событиях 1980-1981 гг. в Польше (к вопросу о введении военного положения)
Сергий В. Корновенко
Украшське селянознавство 1990-х - початку XXI ст. (короткий огляд)
Michał Łuczyński
Zapomniane źródło do dziejów pogaństwa zachodnich Słowian

Recenzje i artykuły recenzyjne

Zbigniew Brzeziński
Kult św. Idziego w średniowieczu (na marginesie książki: ks. Stanisław Bober, Kult iw. Idziego w Polsce w świetle wezwań kościołów, Opole 2004, 219 s.)
Piotr Słoma
Aleksander Swieżawski, Przemysł. Król Polski, Warszawa 2006
Anna Tyszewicz
Franciszek Dąbrowski, Studia nad administracją kasztelańską Polski XIII wieku, Warszawa 2007
Tomasz Domański
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, pod red. E. Niebelskiego, Lublin 2006
Małgorzata Przeniosło
Jolanta Kamińska-Kwak, Inteligencja województwa lwowskiego w okresie międzywojennym, Rzeszów 2005

Sprawozdania

Kamil Sowiński
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Międzyzaborowe kontakty ziemiaństwa w XIX wieku". Kielce, 31 marca - 1 kwietnia 2008 r.

Kronika naukowa

Jadwiga Muszyńska
IN MEMORIAM Pamięci Profesora Wacława Urbana